A A A

Úvod

 

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE NÁJDETE NA STRÁNKE https://soskompk.edupage.org/

 

Stránku http://www.soskompk.sk považujte za spomienku na staré dobré časy :-)

 

 

Vitajte na našej stránke


 

Stredná odborná škola

na Komenského ulici v Pezinku

 

 

 

 

 

 

"Otvorený región" financovaný z
Európskeho sociálneho fondu (ESF)

 

Komenského 27, 902 01 Pezinok
zriadovate
ľ : Bratislavský samosprávny kraj

Kód školy : 613011

IČO : 00351822

DIČ : 2020663678

IČ DPH : SK 2020663678

č.ú. štátnej pokladnice:

š.p. hlavný účet školy: SK88 8180 0000 0070 0050 3435

š.p. školské stravovanie: SK81 8180 0000 0070 0047 4558

š.p. darovací účet: SK59 8180 0000 0070 0047 4566

š.p. podnik. činnosť: SK37 8180 0000 0070 0047 4574

 

Občianske združenie SOU Komenského Pezinok

IČO : 30 796 792

č.ú. : SK32 0200 0000 0019 5644 4751

Rodičovské združenie - č.ú. : SK13 0900 0000 0000 1918 9667

 
686758