A A A

Exkurzie

Výlet na Bradlo


 

Výlet na Bradlo k mohyle M. R. Štefánika, v rámci krúžkovej činnosti pre žiakov.

 

 

 

Mauthausen


 

 

Exkurzia v tábore Mauthausen

 

 
686782