A A A

Školský internát pri SOŠ

SOŠ poskytuje svojim žiakom za výhodných podmienok aj ubytovanie v školskom internáte SOŠ pod vedením skúsených vychovávateľov priamo v susedstve školy. Žiaci majú k dispozícii priestory na ubytovanie a voľnočasovú činnosť v rámci krúžkov v spolupráci s odborným dozorom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠI pri SOŠ Komenského 27 v Pezinku - informácieŠI je v prevádzke nepretržite: od nedele 16,00 hod.do piatku 12,00 hod.
Poplatok za ubytovanie:

1. 13. 28 €  (400,- Sk) / mes.

2. alebo 6.64 (200,- Sk) / mes., pokiaľ je žiak ubytovaný v ŠI obtýždeň.

 

Ubytovanie pre cudzích viď. Ponuka činností SOŠ

 

Strava:

· raňajky: 0,65 (19,58 Sk) /deň, pondelok-piatok

· obed: 1,26 € (37,96 Sk) /deň, pondelok-piatok

· večera: 0,88 € (26,51 Sk) /deň, pondelok-štvrtok

/informácie o poplatkoch za stravu a ubytovanie sú platné k 1.9.2012/

Ubytovaní žiaci majú k dispozícii:
zdarma,bez obmedzenia

· permanentku do plavárne

· posilňovňu -2x veža,stacionárny bicykel, lavička, eliptikal

· miestnosť na stolný tenis

· káblová TV - 28 programov v slovenčine a češtine

· pripojenie na internet

· športová hala 1x týždenne /volejbal,basketbal,futbal,nohejbal,badminton/

· športový areál školy-asfaltový povrch /tenis,volejbal,nohejbal,futbal,basketbal/

· digitálny fotoaparát a digitálna kamera /po poučení-pre členov fotokrúžku/

 

v ŠI sa môžu zapojiť žiaci do činnosti krúžkov:

· posilňovací krúžok

· základy práce s digitálnym fotoaparátom a video-kamerou

· krúžok nemeckého jazyka

· strelecký krúžok

· turistický krúžok

· volejbalový krúžok

· stolno-tenisový krúžok

 

Ďalšie informácie:
vedúci vych. Bc. Margita Matulová,

vych. Mgr. Anna Jančová 033/6442016 kl.20, Bc. Jozef Číž, tel. 0908 882 043 alebo 033/6442016 kl.20 alebo 033/6402321

Web: www.soskompk.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
686766