A A A

Stravovanie


SOŠ ponúka vo vlastných priestoroch možnosť spoločného stravovania v pravidelnom režime alebo jednorazovo pre samostatné podujatia. V prípade záujmu sme Vám k dispozícií na konzultáciu možností poskytnutia služieb.

Aktivity nesmú presiahnuť rámec výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Cena obeda pre študentov je 1.26 €

 

Cenník pre verejnosť:

raňajky: 1.50 €

obed: 2.80 €

večera: 1.95 €

 

 

Kontakt:
sekretariát riaditeľky: 033/644 3779
sekretariat@soskompk.sk

 


 

 

 
686767