A A A

Súťaže
Žiaci SOŠ sa zúčastňujú regionálnych a celoslovenských súťaží vo svojich odboroch. Úspech však záleží od poctivej prípravy počas štúdia, vyučovania a praxe. Je potešiteľné, že naši žiaci sú pri reprezentácii seba a školy úspešní.

Prehľad výsledkov z niektorých vybraných súťaží:

 
686765